Ekonomika

Obchodní rejstřík a Sbírka listin

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 28a, odst. 2 schválený střednědobý výhled rozpočtu  příspěvkové organizace na roky 2019 a 2020
a dle § 28a, odst. 4 schválený rozpočet  příspěvkové organizace na rok 2018 (vše schváleno usnesením RM Chotěboř č. 699, ze dne 20.12.2017) zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele: 
https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., zákon o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, je dle § 28a, odst. 1 návrh střednědobého výhled rozpočtu  příspěvkové organizace na roky 2020 a 2021
a dle § 28a, odst. 3 návrh rozpočtu  příspěvkové organizace na rok 2019 zveřejněn na internetových stránkách zřizovatele:  

https://www.chotebor.cz/oznameni-o-nbsp-zverejnenych-dokumentech-prispevkovych-organizaci/ds-1477/p1=15239


Provozní dotace od zřizovatele na rok 2015: 8 420 000,- Kč

Provozní dotace od zřizovatele na rok 2016: 8 234 000,- Kč

Provozní dotace od zřizovatele na rok 2017: 8 059 000,- Kč 

Provozní dotace od zřizovatele na rok 2018: 8 020 000,- Kč

Provozní dotace od zřizovatele na rok 2019: 8 750 000,- Kč

Město Chotěboř Chotěbořské zpravodajství Vysočina News KD Junior Chotěboř Informační centrum Chotěboř